TALOUSARVIOALOITE 104/2013 vp

TAA 104/2013 vp - Reijo Hongisto /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Soinin ja Karstulan välisen Lehtomäen paikallistien peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Paikallistie 16853 (Kangasaho—Lehtomäki—Autio) kulkee sekä Vaasan että Keski-Suomen alueella. Siitä n. 5 km on Vaasan ja n. 15 km Keski-Suomen puolella. Tien Keski-Suomen puoleisessa päässä on suoritettu tien peruskorjausta. Tämän jälkeen kunnostamatta jäävä osuus jää heikkoon kuntoon, vaikka sillä liikennöi runsaasti turverekkoja ja se on kelirikkoherkkä. Tie on paikoin hyvin kapea, ja siinä on jyrkkiä mutkia ja vaikeita mäkikohtia.

Tien kunnossapito rajoittuu nykyisin lanaukseen ja hiekoitukseen, josta ei hiekan tiehen painumisen takia ole suurta hyötyä tien kunnolle. Tiellä on aika ajoin painorajoitus, mikä on keskeyttänyt turvekuljetukset ja estää puutavaranajon tien varrelta. Kun alueella on lisäksi yksi suurehko matkailuyritys, jonne tulisi päästä liikennöimään linja-autoilla, on tilanne muodostumassa sietämättömäksi. Mikäli pikaisia perusparannus- ja kunnostustöitä tien kunnostuspäätöstä vailla olevalla osalla ei aloiteta, vaarantuvat koko tien vaikutusalueen turvetuotanto, metsätalous ja matkailuelinkeino sen lisäksi, että alueen asukkaiden ajoneuvojen vaurioituminen on mahdollista. Tie on varsinkin kelirikkoaikaan erittäin huonokuntoinen, eivätkä aikaisempina vuosina suoritetut kunnostustoimet ja ojitus ole tuoneet tilanteeseen olennaista parannusta. Vuoden 2005 aikana on tien Soinin puoleisessa päässä suoritettu hoitotoimenpiteiden yhteydessä ojien aukaisua ja tierumpuja on uusittu. Tien pinta on kuitenkin edelleen heikko. Tämän takia koko kunnostamattoman osuuden peruskorjaustyöt tulee aloittaa jo vuoden 2012 aikana.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Soinin ja Karstulan välisen paikallistien 16853 peruskorjaamiseen välillä Kangasaho—Lehtomäki—Autio.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Reijo Hongisto /ps

​​​​