TALOUSARVIOALOITE 1060/2009 vp

TAA 1060/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Laasalan ja Jokivarren välisen maantien peruskorjaamiseen Vaasan tiepiirissä

Eduskunnalle

Maantie 17541 kulkee Vaasan tiepiirin alueella Soinin kunnassa välillä Laasala—Levijoki. Tästä tiestä on kunnostettu ja päällystetty vuosina 1990 ja 1996 osuudet 3 ja 4 välillä Jokivarsi—Levijoki. Tien loppuosa, osuudet 1 ja 2 välillä Laasala—Jokivarsi yhteensä noin 14,5 kilometrin matkalla, on puolestaan sorapintaista, perustuksiltaan heikkoa, routivaa ja kaikin puolin huonokuntoista tietä. Tämän takia kelirikon aikaan tiellä on vuosittain yleensä painorajoitus.

Kyseisen tieosuuden välittömimmällä vaikutusalueella, Jokivarren kylällä, on noin 40 taloutta, useita maidontuottajia ja huonekaluverhoomo. Valtaosa kyläläisistä käy työssä kylän ulkopuolella, ja koululaiset käyvät koulua Laasalan koululla, joka myös on tieosuuden vaikutuspiirissä. Näin ollen päivittäistä työssäkäynti-, koulukuljetus-, maidonkeräys-, tavara- ja puutavarankuljetusliikennettä on runsaasti. Samoin tietä käyttävät säännöllisesti kirjasto- ja myymäläautot sekä raskaat maatalouskoneet. Myös Laasalan kylän talouksista noin 10 kuuluu tien vaikutuspiiriin.

Kuten todettua, on tiellä liikkuminen keväisten painorajoitusten takia vaikeata ja raskaan liikenteen osalta kiellettyä. Poikkeusluvan saaminen painorajoituksen ylittäville ajoneuvoille on pulmallista, jopa osin mahdotontakin mm. vastuuviranomaisen epäselvyyden takia. Tavarantoimitukset, öljynkuljetukset ja maatalouden oma liikenne ovat painorajoitusten takia pitkään mahdottomia. Maatalouden harjoittajille tämä merkitsee sitä, että lannoitteet, öljyt ja muu tarpeellinen materiaali on hankittava kuukausia etukäteen kuljetuksen onnistumiseksi. Ongelma on se, kuka maksaa näin suuret etukäteishankinnat. Toinen pulma ovat lietekuljetukset, jotka EU määrää suoritettaviksi juuri kelirikon aikaan. Pelkkä traktori-lietesäiliökärry-yhdistelmä painaa jo noin 7 000 kiloa, eli lietettä voisi tien painorajoituksen takia ottaa säiliöön sopivan 12 tonnin sijaan vain tilkkasen eli noin 1 000 kiloa. Tämä merkitsee päiväkausien "lieterallia" lähes tyhjällä säiliöllä ajaen muutaman täyden kuorman sijaan. Poikkeusluvan saaminen järkeville lietekuormille on äärimmäisen hankalaa.

Kaikki edellä mainittu puoltaa ko. tieosuuden kiireellistä runkoparannusta ja mahdollista päällystämistä. Kustannukset eivät tien suorien linjausten takia nousisi ylivoimaisiksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa maantien 17541 peruskorjaamiseen välillä Laasala—Jokivarsi Soinin kunnassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​