TALOUSARVIOALOITE 1073/2010 vp

TAA 1073/2010 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ali-, hovi- ja hallinto-oikeuksien ja sekä vakuutus- että markkinaoikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen

Eduskunnalle

Valtion tuottavuusohjelman mukaisesti oikeusministeriö aikoo edelleen toteuttaa säästövelvoitteita. Nämä säästöt vaarantaisivat kansalaisten mahdollisuudet saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa. Myös ratkaisujen laatu voi kärsiä, jos työmäärä paisuu sietämättömäksi. Resurssien vähentäminen pidentäisi väistämättä jo nyt liian pitkiksi venyneitä käsittelyaikoja. Virkojen vähentämisen sijaan tuomarinvirkoja tulisi pikimmiten lisätä ali-, hovi- ja hallinto-oikeuksissa ja sekä vakuutus- että markkinaoikeudessa, jotka ovat jo nyt pahoin ruuhkautuneet. Näin ihmisten oikeusturva ei pidentyneiden käsittelyaikojen vuoksi heikkenisi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  25.10.03 lisäyksenä 10 000 000 euroa ali-, hovi- ja hallinto-oikeuksien ja sekä vakuutus- että markkinaoikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps

​​​​