TALOUSARVIOALOITE 1076/2009 vp

TAA 1076/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yhdystien 17685 perusparantamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla

Eduskunnalle

Lapuan kaupungin Alajoella sijaitseva Naami-Jokitie, tie 17685, välillä Vaasantie—Ala-Hella on noin 9,5 kilometrin mittainen tieosuus. Jokitie toimii yhdystienä Lapuan keskustan ja Ylihärmän välillä, minkä vuoksi sekä yksityisautoilu että työmatkaliikenne ja raskas liikenne on tiellä varsin runsasta. Tieosuus on huonokuntoinen, eivätkä tien hoitamiseen käytetyt suolaus- ja lanaustoimet ole helpottaneet tilannetta. Huonokuntoinen tie haittaa jo alueen yritys- ja maanviljelystoimintaa sekä rajoittaa liikkumista. Huonokuntoisuus aiheuttaa myös autoilijoille kasvaneita ajoneuvojen korjaus- ja huoltokustannuksia. Yleisen liikenneturvallisuuden takaamiseksi sekä ammatti- ja yksityisliikenteen sujuvuuden edistämiseksi ko. tieosuus tulisi ensi tilassa perusparantaa ja päällystää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa yhdystien 17685 perusparantamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​