TALOUSARVIOALOITE 11/2010 vp

TAA 11/2010 vp - Paavo Arhinmäki /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen oppivelvollisuuden ulottamiseksi 18 ikävuoteen ammatillisen koulutuksen voimavaroja lisäämällä

Eduskunnalle

Talousarvioaloite on osa Vasemmistoliiton koulutuspoliittista linjausta, jonka mukaan nuorten oppivelvollisuutta jatkettaisiin 18 ikävuoteen saakka. Oppivelvollisuuden suorittaminen tapahtuisi kaikkien alle 18-vuotiaiden osalta valinnaisesti joko peruskoulussa ja lukiossa, peruskoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksessa taikka ammatilliseen koulutukseen integroidussa työpajatoiminnassa. Vasemmistoliiton mielestä koulutusurien kattavuutta pitäisi parantaa ja tätä kautta lisätä kaikkien nuorten kiinnittymistä työelämään. Asiasta on jätetty toimenpidealoite 17.12.2009 (TPA 88/2009 vp).

Tässä talousarvioaloitteessa lisämääräraha 8 000 000 euroa kohdennettaisiin oppisopimuskoulutuksen valtionosuuteen ja avustuksen määrärahaan, jolla luotaisiin noin 4 000 oppilaan aloituspaikkaa vastaava lisäresurssi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 8 000 000 euroa valtionosuuksiin ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi 4 000 opiskelijalla.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Matti Kauppila /vas

​​​​