TALOUSARVIOALOITE 113/2010 vp

TAA 113/2010 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kehä III:n parannustöiden toisen vaiheen aloittamiseen

Eduskunnalle

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä. E18-tie yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoasemat ja toimii siten merkittävänä väylänä kotimaiselle sekä kansainväliselle liikenteelle. Kehä III on myös tärkeä pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteelle. Se on yksi Suomen vilkkaimmista teistä.

Kehä III:n ensimmäisen vaiheen parannustyöt eivät riitä turvaamaan liikennemäärien kasvaessa tien toimivuutta pitkällä aikavälillä. Toiseen vaiheeseen sisältyvät välit Vanhakartano—Vantaankoski, Vantaankoski—Lentoasemantie ja Lahdenväylä—Porvoonväylä. Toisen vaiheen rakentaminen tulee aloittaa mahdollisimman pian parannustöiden ensimmäisen vaiheen valmistuttua.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 50 000 000 euroa Kehä III:n parannustöiden toisen vaiheen rakennustöiden aloittamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​