TALOUSARVIOALOITE 116/2014 vp

TAA 116/2014 vp - Johanna Karimäki /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön

Eduskunnalle

Kansalaisten tasavertaisen kohtelun kannalta kuntien kyky järjestää palvelut on ensiarvoisen tärkeää, sillä useimmat hyvinvointipalvelut järjestetään kunnissa. Lasten ja nuorten palvelut ovat erityisen tärkeitä, koska niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisimpia. Tämän vuoksi on perusteltua panostaa esitettyä enemmän nuorten palveluihin.

Nuorisotakuu ei ole pystynyt lunastamaan lupauksiaan nuorten työllistämisestä kolmessa kuukaudessa, vaan nuorten työttömyys on pahentunut viimeisen vuoden aikana. Kesäkuun tilastojen mukaan joka kolmas alle 25-vuotias oli ollut jo yli 3 kuukautta työttömänä. Nuoria virtaa työnhakuun erityisesti pääkaupunkiseudulla. Nuorelle kolmen kuukauden aika toimettomana on turhauttavaa ja voi johtaa pitkäkestoiseen syrjäytymiseen. Jokainen putoamisvaarassa oleva nuori on napattava talteen, ja tässä apuna toimii etsivä nuorisotyö. Nuoret tarvitsevat rinnalleen aikuisia, jotka kuuntelevat ja auttavat. Työpajalla nuorta kuullaan kokonaisvaltaisesti, hän voi osallistua mielekkääseen toimintaan samalla kun yhdessä haetaan nuorelle työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaa työpajajakson jälkeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.91.51 lisäyksenä 2 000 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Johanna Karimäki /vihr