TALOUSARVIOALOITE 120/2009 vp

TAA 120/2009 vp - Lasse Hautala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lossanmäen rautatien alikulkusillan korottamisen suunnitteluun Teuvalla

Eduskunnalle

Ratahallintokeskuksessa ovat suunnitelmat käynnissä Suupohjan radan kunnostamishankkeelle. Radan kunnostamisen yhteydessä olisi järkevää maantielain mukaisin suunnitelmin toteuttaa myös Teuvan Lossanmäellä olevan rautatien alikulkusillan korottaminen.

Lossanmäen alikulkusilta on yhtä vanha kuin ratakin eli lähes 100-vuotias. Alikulun leveys on alle 4 metriä ja korkeus 2,8 metriä. Korkeutta on siis vähemmän kuin nykyaikaisissa kuorma-autoissa, eivätkä edes henkilöautot voi kohdata alikulussa.

Alikulun kauttaliikenne on varsin vilkasta. Sen kautta kuljetaan mm. uudelle Lossanmäen asuntoalueelle ja ulkoilukeskus Parraan, jota kehitetään seudullisella yhteistyöllä. Alikulku on nykyisellään monessakin mielessä vaarallinen. Esimerkiksi henkilöauton ja jalankulkijan kohdatessa syntyy valitettavan usein vaaratilanteita. Molemmin puolin olevat laajakulmapeilit vastaantulijoiden havaitsemiseksi eivät nekään takaa turvallista kulkua ahtaan aukon läpi ja sillan ali.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 50 000 euroa Teuva—Parratien 17079 Lossanmäen rautatien alikulkusillan korottamisen suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Lasse Hautala /kesk

​​​​