TALOUSARVIOALOITE 126/2011 vp

TAA 126/2011 vp - Pia Kauma /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Nykytaiteen museo Kiasmalle koululaisten opastustoiminnan ja taidekasvatuksen tukemiseen

Eduskunnalle

Kiasma on johtava nykytaiteen toimija Suomessa. Museon pitkäjänteinen yhteistyö koulujen kanssa on tarjonnut kymmenille tuhansille lapsille ja nuorille ympäri maata tilaisuuden tutustua nykytaiteeseen. Kouluajan museokäynnit ovat avanneet monille tämän päivän nuorille aikuisille reitin kulttuurin pariin.

Viime vuosiin asti Kiasma on voinut tarjota kaikille koululaisryhmille ilmaiset opastukset näyttelyihinsä. Enää Valtion taidemuseot eivät tarjoa ilmaisia opastuksia. Palvelujen maksullisuus on johtanut koululaisryhmien merkittävään vähenemiseen: vuonna 2007 Kiasmassa kävi liki 900 koululaisryhmää (noin 18 000 hlö), vuonna 2010 enää reilut 400 (noin 8 000 hlö). Koulut ovat tiukassa taloudellisessa tilanteessa, eivätkä ne voi kerätä rahaa retkiin oppilaiden vanhemmilta. Erityisesti tämä on vaikuttanut kauempaa tulevien koululaisryhmien mahdollisuuksiin käyttää Kiasman palveluja.

Nykytaiteen opetus kouluissa on hyvin vähäistä, eikä monella opettajalla ole valmiuksia johdatella ryhmäänsä itsenäisesti nykytaiteen pariin. Kiasmassa vieraillaan paljon myös muiden kuin taideaineiden tunneilla. Nykytaiteen museo tarjoaa kouluille monipuolisen oppimisympäristön, jossa myös koulussa alisuorittavat oppilaat ja erityisryhmät saavat oppimiskokemuksia ja omakohtaisia elämyksiä.

Tarjoamalla koululais- ja päiväkotiryhmille ilmaiset opastukset Kiasman näyttelyihin voidaan tukea lasten ja nuorten yhtäläistä osallisuutta kulttuuriin asuinpaikasta ja perheen tulotasosta riippumatta. Näin edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä valtakunnallisesti. Talousarvioaloitteella anotaan 40 000 euron määrärahaa, jolla Kiasma kykenee tarjoamaan näyttelyihinsä opastettuja kierroksia yli 17 000 koululaiselle eli noin 850 oppilasryhmälle eri puolilta Suomea.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2012 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 40 000 euroa Kiasmalle koululaisten opastustoiminnan ja taidekasvatuksen tukemiseen.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2011

  • Pia Kauma /kok