TALOUSARVIOALOITE 142/2009 vp

TAA 142/2009 vp - Pertti Hemmilä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Loimaa—Somero-tieyhteyden rakentamiseen

Eduskunnalle

Varsinais-Suomen reuna-alueiden kaupungit (Uusikaupunki, Loimaa, Somero) yhdistävä maakunnan ulompi kehätie ei kaikilta osin vastaa seututielle asetettavia vaatimuksia. Loimaan ja Someron väliltä on rakentamatta Palikkalan ja Isoniitun välinen noin 5 km:n pituinen osuus. Lisäksi Somerniemen ja Pusulan välinen tieosuus on liikennemäärään nähden kohtuuttoman mutkainen. Puuttuva ajanmukainen tieyhteys haittaa Loimaan seudun ja Someron välisen yhteistoiminnan ja muun kanssakäymisen kehittymistä. Lisäksi kehätien rakentaminen tarjoaisi sekä elinkeinoelämälle että yksityisille ihmisille hyvät ja toimivat yhteydet Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle.

Loimaan ja Yläneen väliselle ulomman kehätien osuudelle on 1990-luvun alussa laadittu perusparannussuunnitelma, joka perustienpidon rahoitustason alenemisen vuoksi odottaa edelleen toteuttamistaan. Koko mainitun kehätien merkitys on viime vuosien aikana korostunut mm. Rauman metsäteollisuuden raaka-ainekuljetusten sekä muun teollisuuden väylänä, työmatkaliikenteessä jne. Alueen teollisuuden toimintaedellytysten turvaamisen kannalta tämä tieosuus on erittäin tärkeä. Tieosuudella voitaisiin turvata muun muassa metsäteollisuuden joustavan puunsaannin paremmat edellytykset. Parannukset myös lisäisivät liikenneturvallisuutta alueella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 500 000 euroa Loimaa—Somero-tieyhteyden rakentamisen aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Hemmilä /kok
  • Katja Taimela /sd
  • Jouko Laxell /kok

​​​​