TALOUSARVIOALOITE 158/2014 vp

TAA 158/2014 vp - Katri Komi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savonlinnan ja Varkauden lentoliikenteen tukemiseen

Eduskunnalle

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen liittyen vuoden 2015 talousarvioesityksessä todetaan, että säännöllisen lentoliikenteen ostolla turvataan erityisesti elinkeinoelämälle tarpeellisia yhteyksiä. Väliaikainen ostoliikennesopimus reitillä Savonlinna—Helsinki on voimassa 30.9.2014 saakka. Uutta sopimusta ajalle 1.10.2014—31.12.2015 valmistellaan. Liikenteen rahoittamiseen välillä Helsinki—Varkaus—Savonlinna—Helsinki ja tällä hetkellä Helsinki—Savonlinna—Helsinki osallistuvat valtion lisäksi myös paikalliset ja alueelliset tahot. Lentoliikenteen tuki valtion talousarviossa on miljoona euroa, joka ei ole riittävä. Yhä kasvava osuus jää muiden toimijoiden maksettavaksi. Valtion maksuosuus sopimuskaudella ei tulisi myöskään olla rajattu enintään 50 %:iin liikenteen ostokustannuksista.

Alueen kehittämiseksi sekä elinkeinoelämän ja ulkomaille suuntautuvien jatkoyhteyksien turvaamiseksi alueen riittävät lentoyhteydet on turvattava valtion lisärahoituksella.

Edellä olevan perustella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 800 000 euroa Savonlinnan ja Varkauden lentoliikenteen tukemiseen ja että perusteluista poistetaan määritelmä, jonka mukaan valtion maksuosuus rajataan enintään 50 %:iin liikenteen ostokustannuksista.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Katri Komi /kesk
  • Jari Leppä /kesk