TALOUSARVIOALOITE 165/2009 vp

TAA 165/2009 vp - Kalle Jokinen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lahti—Mikkeli—Heinola-radan oikaisuun

Eduskunnalle

Lahteen Helsingistä ulottuva oikorata on osoittanut tarpeellisuutensa. Oikoradan ansiosta koko itäisen Suomen henkilörautatieliikenne on kasvanut hyvin merkittävästi ja ylittänyt ennakkoarviot. Junavuoroja on jouduttu lisäämään. Helsingistä Lahden kautta Heinolan Lusiin on hyvä moottoritieyhteys, mutta Lusista eteenpäin sekä valtatiellä 4 (Lusi—Jyväskylä) että valtatiellä 5 (Lusi—Mikkeli) on jatkuvasti viikonloppuisin pahoja ruuhkia. Näiden teiden parannukset ohituskaistoin eivät tuo lopullista ratkaisua ruuhkaongelmiin. On huomattava, että maantieliikenne kasvaa Heinolan kohdalla kaksinkertaiseksi valtateiden keskimääräiseen nähden.

Lahti—Heinola-rataosuus on nyt ja tulevaisuudessa erittäin tärkeä vientiteollisuuden kuljetustarpeiden kannalta. Henkilöliikennettä tällä osuudella ei ole, sillä profiililtaan vanhanaikaisena ratana se ei ole nopeudeltaan kilpailukykyinen. Ratahallintokeskuksen selvitysten perusteella rataosa on kuitenkin säilytettävä ja kehitettävä rataosuus. Tehtäessä rataoikaisua Lahti—Heinola—Mikkeli joutuu myös Lahti—Heinola-rataosuus oikaistavaksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Lahti—Heinola—Mikkeli-radan oikaisun suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kalle Jokinen /kok
  • Jouko Skinnari /sd
  • Matti Kauppila /vas
  • Päivi Räsänen /kd
  • Tuija Nurmi /kok
  • Risto Autio /kesk
  • Kirsi Ojansuu /vihr
  • Satu Taiveaho /sd
  • Juha Rehula /kesk
  • Ilkka Viljanen /kok

​​​​