TALOUSARVIOALOITE 177/2010 vp

TAA 177/2010 vp - Matti Kangas /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 58 uuden tielinjauksen tekemiseen välillä Kinnula—Lestijärvi—Reisjärvi

Eduskunnalle

Uuden tielinjauksen tarvitseva tiejakso koostuu nykyisin maanteistä 775 (Kinnula—Yli-Leisti) ja 7594 (Yli-Leisti—Reisjärvi). Etenkin välillä Yli-Lesti—Reisjärvi maantie on sorapintainen, geometrialtaan huono ja lisäksi kapea. Tarkoituksena on saada kantatielle 58 kokonaan uusi linjaus, josta on jo olemassa valmis suunnitelma. Uusi tielinjaus parantaisi niin sanotun Suomenselkätien liikenneturvallisuutta merkittävästi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 500 000 euroa kantatien 58 uuden tielinjauksen tekemiseen välille Kinnula—Lestijärvi—Reisjärvi.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Matti Kangas /vas

​​​​