TALOUSARVIOALOITE 177/2014 vp

TAA 177/2014 vp - Jari Leppä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Karankamäentien 15077 Mäkivolan mäen oikaisemiseen Mäntyharjulla

Eduskunnalle

Karankamäentie on sorapäällysteinen tie, jolla on runsaasti sekä raskasta että henkilöautoliikennettä. Tiellä sijaitsee erittäin vaarallinen Mäkivolan mäki, joka on varsinkin talvella mahdoton pitää riittävän turvallisesti liikennöitävässä kunnossa. Mäen alla sijaitsee Volan joki, joten monet mäessä kaatuneet kuorma-autot ja niiden lastit, mm. polttoainekuljetukset, muodostavat myös merkittävän ympäristöriskin.

Mäkivolan mäen oikaisulle on olemassa suunnitelma, mutta sen toteuttamiselta puuttuvat määrärahat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Karankamäentien Mäkivolan mäen oikaisemiseen Mäntyharjulla.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jari Leppä /kesk

​​​​