TALOUSARVIOALOITE 18/2009 vp

TAA 18/2009 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Tampere—Toijala-rataosan kolmannen raiteen suunnitteluun

Eduskunnalle

Kerava—Lahti-oikoradan ja Tikkurila—Kerava-kaupunkiradan valmistuminen ovat lisänneet pääradan liikennöintikapasiteettia ja antaneet paremmat mahdollisuudet taajamajunaliikenteen käynnistämiselle Helsinki—Tampere-rataosalla. Riittävän vuorotiheyden mahdollistamiseksi taajamajunaliikenteen suunnittelussa tulee varautua kolmannen raiteen rakentamiseen Tampereen ja Toijalan välille. Lisäkapasiteetin tarvetta korostaa myös ilmastonmuutos sekä Vuosaaren sataman valmistuminen, joka kasvattaa merkittävästi tavaraliikennettä Helsinki—Tampere-rataosalla.

Tässä vaiheessa on toteutettava Tampereen ja Toijalan välille rakennettavan kolmannen raiteen suunnittelu. Sitä kiirehtivät myös radan lähialueen kuntien maankäyttöön liittyvät tarpeet ja siitä seuraavat alueiden käytön suunnitelmat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Tampere—Toijala-rataosan kolmannen raiteen suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Mikko Alatalo /kesk

​​​​