TALOUSARVIOALOITE 201/2009 vp

TAA 201/2009 vp - Anne Kalmari /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Äänekosken—Haapajärven radan perusparannukseen

Eduskunnalle

Äänekosken—Haapajärven radan perusparantamisen aloittamiseen on valtioneuvoston eduskunnalle antamassa liikennepoliittisessa selonteossa osoitettu vuosille 2011 ja 2012 yhteensä 20 milj. euroa, millä pystytään parantamaan vain Äänekosken ja Saarijärven välinen osuus. Tällöin parannustyöt eivät ulottuisi mm. Saarijärven Kolkanlahteen, jonne on suunniteltu huomattavaa biopolttoaineiden terminaalialuetta. Yhdistettyjen kuljetusten vaatimien terminaalien ja kuormauspaikkojen tarve on radan parantamistöiden yhteydessä otettava korostetusti huomioon, koska kuljetusketjut koostuvat aina rekka-autoliikenteen ja junaliikenteen osuuksista. Metsäteollisuuden ja energiahuollon kuljetusten kannalta on elintärkeää kunnostaa Äänekosken—Haapajärven ratajakso kokonaan, mikä edellyttää selonteossa osoitetun 20 milj. euron ohella noin 50 milj. euron lisärahoitusta.

Hanke vaatii vielä suunnittelua, mutta radan parannustyöt on mahdollista aloittaa vuonna 2010.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Äänekosken—Haapajärven radan perusparannukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Anne Kalmari /kesk
  • Reijo Laitinen /sd
  • Lauri Oinonen /kesk
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Matti Kangas /vas
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Susanna Huovinen /sd
  • Tuula Peltonen /sd

​​​​