TALOUSARVIOALOITE 208/2014 vp

TAA 208/2014 vp - Pirkko Mattila /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen hoitokalastuksen edistämiseen

Eduskunnalle

Suomen arvokalan saalismäärien supistumisen vuoksi todellisten ammattikalastajien määrä on pudonnut jo alle kuudensadan ja keski-ikä on noussut yli kuudenkymmenen. Särkikalaongelman ratkaisemisessa ja saalisvarmuuden kohentamisessa hoitokalastuksella on merkittävä rooli.

Viime kesiltäkin on kiistattomia näyttöjä hoitokalastuksen onnistumisesta ja toisaalta täydellisestä epäonnistumisesta. Hoitokalastusta harjoittavia kalastajia on enää muutamia, ja hekin siirtyvät vanhuuseläkkeelle lähimmän kymmenen vuoden aikana, ellei alalle saada uusia yrittäjiä. Kaikille hoitokalastusyrittäjille ei anneta edes mahdollisuutta vastata tarjouspyyntöihin ja osallistua kilpailuun.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.40.62 lisäyksenä 1 000 000 euroa hoitokalastuksen edistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Mattila /ps

​​​​