TALOUSARVIOALOITE 224/2014 vp

TAA 224/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Ystävyysseurojen aseman turvaaminen

Eduskunnalle

Maamme hallitusohjelmaan on kirjattu mm. "Suomi vahvistaa tiiviitä, laaja-alaisia ja monentasoisia kahdenvälisiä suhteita Venäjän kanssa... Lähialueyhteistyötä Venäjän kanssa jatketaan ja uudistetaan.... Rajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen on jatkossakin Suomelle tärkeää."

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvioon pääluokan  29 perusteluihin lausuman, että eduskunta edellyttää hallituksen noudattavan hallitusohjelmansa kirjauksia ja turvaavan ystävyysseurojen riittävän rahoituksen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​