TALOUSARVIOALOITE 238/2014 vp

TAA 238/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen

Eduskunnalle

Haja-asutusalueilla tieliikenneyhteydet ovat ongelmallisia. Alemman asteiset tiet ovat yleensäkin huonossa kunnossa ja niiden hoidon taso laskee koko ajan. Viimeiset osuudet, joista vastaavat yksityiset tienpitäjät, ovat heikoimmassa asemassa. Valtionavustusta on laskettu vuosi vuoden jälkeen. Kuitenkin kansalaisten on kuljettava työn ja palveluiden perässä vuodenajasta ja kellonajasta riippumatta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 8 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parannukseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr