TALOUSARVIOALOITE 241/2013 vp

TAA 241/2013 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Liikenneverkon rappeutumisen estäminen

Eduskunnalle

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alan väylien kuntoa kuvaaviin tulostavoitteisiin (sivu 514) on kirjattu luvut, jotka kiistatta osoittavat liikenneverkon rappeutumisesta ja siihen sidotun pääoman pienenemisestä. Päällystettyjen teiden kuntoluokkien huono tai erittäin huono, kilometrimäärä kasvaa rajusti samoin kuin huonokuntoisten tai erittäin huonokuntoisten maantie- ja ratasiltojen lukumäärä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon luvun  31.10 perusteluihin lausuman, että eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan liikenneverkon kehittämiseen tarvittavan rahoituksen riittävyydestä, jotta väylien kunto säilyy ja liikenneverkkoon sidottu pääoma ei menetä arvoaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markus Mustajärvi /vr

​​​​