TALOUSARVIOALOITE 255/2014 vp

TAA 255/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Ympäristöministeriön tavoitteiden ja Metsähallituksen tuottovaatimusten välisen ristiriidan selvittäminen

Eduskunnalle

Metsähallituksen tuottovaatimukseen on tehty kymmenien miljoonien eurojen suuruinen tasokorotus 135 miljoonaan euroon. Tavoitetta ei voida saavuttaa muuten kuin hakkaamalla viimeisiä säästömetsiä ja isontamalla leimikoita. Tästä kärsivät ympäristö- ja luonnon monikäyttöarvot.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvioon pääluokan  35 perusteluihin lausuman, että eduskunta edellyttää ympäristöministeriön asettamien tavoitteiden ja Metsähallituksen tuottovaatimusten välisen ristiriidan selvittämistä, sillä Metsähallituksen korotettu tuottovaatimus (135 miljoonaa euroa/vuosi) vaarantaa ympäristöministeriön asettamat luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön tavoitteet.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr