TALOUSARVIOALOITE 258/2014 vp

TAA 258/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Urho Kekkosen, Lemmenjoen ja Pyhä-Luoston kansallispuistojen toiminnan turvaamiseen

Eduskunnalle

Lukuisia luonnonsuojelualueita ylläpidetään aivan liian vähäisin voimavaroin. Alueiden käyttö jää vajaaksi eikä niitä voida käyttää alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Monilla alueilla on havaittu kulumista ja roskaantumista, koska käyttöä ei kyetä ohjaamaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Myös henkilökuntaa on aivan liian vähän, sillä puistoja perustettaessa alkuperäisistä työllistämislupauksista on tingitty. Valtio ei ole hoitanut kiistattomia velvoitteitaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.10.52 lisäyksenä 2 500 000 euroa Urho Kekkosen, Lemmenjoen ja Pyhä-Luoston kansallispuistojen infrastruktuurin kehittämiseen sekä työvoiman palkkaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markus Mustajärvi /vr