TALOUSARVIOALOITE 263/2009 vp

TAA 263/2009 vp - Johanna Karimäki /vihr 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kunnille nuorisotyön edistämiseen

Eduskunnalle

Kuntien mahdollisuudet järjestää peruspalveluita ovat heikentyneet talouden taantuman vuoksi. Lasten ja nuorten palvelut ovat erityisen tärkeitä, koska ne ehkäisevät syrjäytymistä. Nuorisotyön tukemisen kautta edistetään muun muassa nuorisojärjestöjen toimintaa sekä nuorisotilojen rakentamista ja peruskorjauksia, tuetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa, nuorten työpajatoimintaa ja päihdetyötä. Nuorten parissa tehtävä työ on ensiarvoisen tärkeää ja ennaltaehkäisee sosiaalisia ongelmia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.91.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa kuntien nuorisotyön valtionapuihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Johanna Karimäki /vihr

​​​​