TALOUSARVIOALOITE 300/2014 vp

TAA 300/2014 vp - Jussi Niinistö /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen paikallistien 11099 kunnostamiseen ja päällystämiseen välillä Leppäkorpi—-Kiikala

Eduskunnalle

Helsinki—Turku-moottoritien valmistuttua liikennesuoritteet paikallistiellä Leppäkorpi—Kiikala ovat voimakkaasti kasvaneet. Mainittujen teiden vaikutuspiirissä olevan Kiikalan lentokentän toiminta on myös merkittävästi vilkastunut. Laajan harrastelentotoiminnan lisäksi kentällä järjestetään mm. erilaisia moottoriurheilutapahtumia. Kenttäalue on myös Puolustusvoimien käytössä harjoitusalueena.

Lohjan Leppäkorvessa on laajoja metsäalueita, ja metsähakkuiden vuoksi ko. tiellä on aika ajoin runsaitakin puutavarakuljetuksia. Suurten kuljetusautojen liikkuminen huonokuntoisella paikallistiellä aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin.

Leppäkorpi rajoittuu Salon kaupunkiin, ja kyseinen paikallistie on tärkeä kulkuyhteys Salon talousalueelle. Tie toimii myös syöttöliikenneväylänä moottoritielle. Leppäkorven asukkaiden ja alueen muiden asukkaiden yhdenvertaisuus tiestön tasapuolisessa kunnostuksessa on tärkeää.

Leppäkorven ja Kiikalan väliselle tielle on levitetty savihiesua. Sillä on saatu vähennettyä kuoppaisuutta, mutta toimenpide on lähinnä kosmeettista eikä vahvista tien runkoa. Tien ollessa kuiva savi kovettuu ja tien kunto on paikoin tyydyttävä, mutta sateet liettävät sen vaarallisen liukkaaksi. Lisäksi vilkkaan liikenteen vuoksi syntyy nopeasti kuoppaisuutta. Pehmentynyt tienpinta vaatii usein toistuvaa tasoittamista. Tien runkoa tulisi vahvistaa, ja samassa yhteydessä olisi tien hoidon kustannusten kannalta järkevää myös päällystää se.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa huonokuntoisen paikallistien 11099 kunnostamiseen ja päällystämiseen välillä Leppäkorpi—Kiikala.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jussi Niinistö /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Mika Niikko /ps