TALOUSARVIOALOITE 303/2009 vp

TAA 303/2009 vp - Matti Kauppila /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen potilasturvallisuuden kehittämiseen Päijät-Hämeen vanhainkodeissa

Eduskunnalle

Maamme vanhainkotien lisääntyvät supistukset vaarantavat potilasturvallisuutta ja aiheuttavat hoitohenkilökunnalle sairauslomia työssä jaksamisen ja uupumisen vuoksi. Esimerkiksi lomautukset ovat aiheuttaneet sijaiskierteen, kun työaikalain mukaisia työntekijöiden vuosilomia on pyritty toteuttamaan sijaisten käytöllä. Konkreettiset säästöt eivät ole toteutuneet, koska "peittoa on jouduttu pidentämään toisesta päästä". Lääkäreiden arviot supistusten aiheuttamista uhista ovat olleet yksiselitteisiä: Niiden toteuttaminen heikentää hoidon tasoa ja vaarantaa potilasturvallisuuden oleellisesti monissa lomautustapauksissa. Supistusten myötä on arvioita, joiden mukaan vanhusten kunto heikentyy aiempaan verrattuna. Hoito paranee, koska huonokuntoiset vanhukset vaativat entistä enemmän hoitohenkilökuntaa. Kiireen aiheuttamat ja hoitolaadun tason heikkenemisen seuraukset kertaantuvat nopeasti aiheuttaen työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä kuormitusta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa henkilöstön lisäämiseen ja potilasturvallisuuden kehittämiseen Päijät-Hämeen vanhainkodeissa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Matti Kauppila /vas 

​​​​