TALOUSARVIOALOITE 314/2014 vp

TAA 314/2014 vp - Arto Pirttilahti /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Poukantien ja Syväojantien välisen jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ruovedellä

Eduskunnalle

Kantatie 66 on tärkeä liikennöintiväylä Pohjanmaan ja Pirkanmaan välillä. Tietä käyttää merkittävä määrä raskasta liikennettä. Lisäksi työssäkäynti-, palvelu- ja kesämökkiliikenne on vilkasta. Väylä on oleellinen reitti asutuksen ja palveluiden välillä maankäytön tiivistyessä taajaman pohjoisosassa yleiskaavan mukaisesti. Vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella kevyen liikenteen turvallisuus on oleellisesti heikentynyt. Talviaikainen liikenne on osuudella erityisen vaarallista. Poukantien ja Syväojantien välisen jalankulku- ja pyörätien rakentaminen parantaisi huomattavasti liikenneturvallisuutta ja tekisi kevyestä liikenteestä entistä houkuttelevamman liikkumismuodon.

Tällä hetkellä Ruoveden kirkonkylältä johtaa kevyen liikenteen väylä Poukantietä pitkin kantatien 66 liittymään asti, mistä Pappilanniemelle kuljetaan kantatien 66 piennarta pitkin (Poukantie—Syväojantie). Pappilanniemellä sijaitse Pyynikkilän Pappila, jossa toimii muun muassa Ruoveden kesäteatteri. Pappilassa on paljon muutakin toimintaa, esimerkiksi kerhoja ja näyttelyitä. Pappilalle on myönnetty Poko ry:n kautta rahoitusta alueen rakennusten kunnostukseen, ja aluetta kehitetään jatkossa osana Ruoveden kulttuuritarjontaa. Alueelle kuljetaan merkittävässä määrin jalan ja polkupyörillä, joten liikenneturvallisuuden lisäksi kevyen liikenteen väylä edistäisi Pappilan alueen kulttuuritoimintojen käyttöä. Väylä tulisi toimimaan myös Ruovesi-järven ympäri kiertävän pyöräilyreitin tukena.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 450 000 euroa Poukantien ja Syväojantien välisen jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ruovedellä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Pirttilahti /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​