TALOUSARVIOALOITE 316/2009 vp

TAA 316/2009 vp - Krista Kiuru /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoidon tukemiseen

Eduskunnalle

Omaishoito on erittäin taloudellinen hoitomuoto. Lisäksi se vastaa yleensä hoidettavan tahtoa. Kuitenkin omaishoidon tuen piiriin pääsy vaihtelee edelleen eri kunnissa, sillä kyseessä on kuntien harkinnanvarainen etuus. Joidenkin arvioiden mukaan yli 300 000 omaishoitajasta vain alle kymmenesosa, noin 26 000 omaishoitajaa, saa omaishoidon tukea.

Omaishoidon tukea ja tuen saajien määrää tulisi määrätietoisesti lisätä. Näiden tavoitteiden mukaan ei kuitenkaan voida toimia, ellei omaishoitajien fyysisestä ja henkisestä jaksamisesta huolehdita myös käytännössä. Tämä edellyttää omaishoitajien kuntoutuksen sekä vapaapäivien tukemista todellisin taloudellisin resurssein.

Vapaapäivien on oltava maksuttomia, jotta kunnat eivät peri omaishoitajien vapaapäivinä järjestetystä hoidosta tulosidonnaisia asiakasmaksuja. Omaishoitajien työtä on lisäksi tuettava riittävien kotihoidon ja kotisairaanhoidon palvelujen avulla.

Omaishoidon tuen tarve kasvaa voimakkaasti samalla, kun väestön ikääntyminen ja kuntien laitoshoivapalvelujen heikentyminen lisäävät toiveita ja paineita kotihoidon puolella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 7 000 000 euroa omaishoidon tuen ja tukipalvelujen lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Krista Kiuru /sd
  • Rakel Hiltunen /sd
  • Valto Koski /sd
  • Reijo Kallio /sd
  • Tuula Peltonen /sd
  • Tero Rönni /sd
  • Lauri Kähkönen /sd
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​