TALOUSARVIOALOITE 335/2009 vp

TAA 335/2009 vp - Katri Komi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hevostietokeskukselle

Eduskunnalle

Hevostalous on jakaantunut verraten tasaisesti koko maahan ja on niin maaseudun kuin kaupunkitaajamienkin kehittyvä elinkeino. Maassamme on noin 4 000 hevostalousyritystä. Perinteisen ravi- ja ratsastusurheilun ohella hevosten käytön monipuolistuminen on avannut uusia mahdollisuuksia mm. nuorten kasvatus- ja liikuntatyön edistämisessä sekä aikuisten terveysliikuntamuotona. Oman tärkeän sektorinsa muodostaa myös hevosten terapiakäyttö. Yritystoiminnan monipuolistuessa on tärkeää turvata yrittäjien osaaminen ja yritysten kannattavuuden edellytykset, jotta hevosalan toimijat pystyvät palvelemaan koko ajan kasvavia harrastajajoukkoja.

Hevostietokeskus on toiminut hankeorganisaationa kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana siitä on kehittynyt moderni neuvonnan ja koulutuksen kehittämisyksikkö, jonka keskeisiä osaamisaloja ovat ympäristö- ja rakennusasiat, hevosten hoitoon ja käyttöön liittyvät kysymykset sekä alan yritystoiminta ja sen kannattavuus. Toiminnan ydinajatuksena on ollut verkottuminen sekä nopea reagointi alalla esiin tuleviin haasteisiin ja ongelmiin. Erityisesti toimintaansa aloittavat tai laajentavat yrittäjät tarvitsevat monipuolisia neuvontapalveluja, alan ammattilaisia kiinnostaa viimeaikaisin tieto eri sektoreilta. Myös päättäjät tarvitsevat alasta ajanmukaista ja syvällistä tietoa.

Hanketoiminnan aikana on tullut voimakkaasti esille kasvava neuvonnan ja koulutuksen kehittämisen tarve, mistä syystä hevostietokeskuksen toiminta päätettiin vakinaistaa Suomen Hevostietokeskus ry:ksi. Suomen Hevostietokeskus ry:n toiminta tulee tukemaan kansallisia hevosalan kehittämistavoitteita, minkä lisäksi sillä on tärkeä merkitys Väli- ja Pohjois-Suomen hevostalouden vahvistamisessa.

Tälle vuodelle eduskunta osoitti Hevostietokeskukselle ProAgrian kautta 70 000 euroa, vaikka tarve olikin suurempi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.20.46 lisäyksenä 150 000 euroa Pro Agrialle kohdennettuna Suomen Hevostietokeskus ry:n toimintaan, jonka tavoitteena on hevosalan neuvonnan ja yritystoiminnan tarkoituksenmukainen kehittämistyö.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Katri Komi /kesk
  • Jari Leppä /kesk
  • Olli Nepponen /kok
  • Heli Järvinen /vihr

​​​​