TALOUSARVIOALOITE 403/2013 vp

TAA 403/2013 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Tornion-Muonionjoen kalastusoikeuksien selvittämiseen

Eduskunnalle

Suomen kalastuslainsäädännössä noudatettavan pääsäännön mukaan kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistajalle ja kalastusoikeudella tarkoitetaan kalastusoikeutta kaikkiin vesialueella eläviin kalalajeihin.

Yhdessä eräiden muiden Pohjanlahteen laskevien jokien kanssa Tornion-Muonionjoki muodostaa poikkeuksen tästä pääsäännöstä. Tornion-Muonionjoen Suomen puoleisella alueella lähdetään siitä, että oikeus lohen ja meritaimenen pyyntiin ei kuulu vesialueen omistajalle, vaan Suomen valtiolle. Tämän oikeuden katsotaan perustuvan nk. regaalioikeuteen eli kuninkaalle kuuluvaan oikeuteen.

Kalastuslain kokonaisuudistuksen työryhmän mietinnössä (2012/3-27.1.2012) on kiinnitetty tähän asiaan huomiota, sivu 47: "Valtion yksityisiä kalastuksia (regale) ja koskitilojen kalastusoikeuksia on tarpeen selvittää kalastuslain jatkotyössä."

Regaalioikeuden oikeusperuste on toistaiseksi selvittämättä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.40.51 lisäyksenä 30 000 euroa Tornion-Muoniojoen valtion yksityisiä kalastuksia (regale) ja koskitilojen kalastusoikeuksien selvittämistä varten.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Simo Rundgren /kesk