TALOUSARVIOALOITE 408/2009 vp

TAA 408/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen lisäämiseen

Eduskunnalle

Tällä hetkellä lähes viidesosa nuorista jää vaille ammatillista tutkintoa. Keskeyttämiset ja koulutusalojen vaihdokset on saatava merkittävästi vähenemään. Tämän vaalikauden aikana tulisi vähentää viidenneksellä keskeyttämisiä ammatillisessa koulutuksessa. Se edellyttää mm. opinto-ohjauksen lisäämistä. Erityisesti opintojen nivelvaiheissa sen merkitys korostuu.

Ikäluokkien pienentyessä on entistä tärkeämpää, että nuoret saadaan viiveettä ammatilliseen tai korkeakoulutukseen, jossa he kohtuuajassa suorittavat tutkinnon ja pääsevät hakeutumaan työelämään nykyistä aiemmin. Nykyisin ammatilliseen perustutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen ja yliopistojen perustutkintokoulutuksen aloittajista tutkinnon suorittaa vain noin 70 prosenttia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.20.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​