TALOUSARVIOALOITE 423/2014 vp

TAA 423/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen

Eduskunnalle

Ympäristöministeriön hallinnonalan korjausavustusten painopisteenä on ollut hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Määräraha on ollut erittäin tarpeellinen. Sillä voidaan tukea sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavaa vanhusten ja vammaisten henkilöiden kotona asumista. Vuoden 2015 talousarviossa hallitus esittää määrärahaa kuitenkin kokonaan poistettavaksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta palauttaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin  35.20.55 ja osoittaa momentille 20 000 000 euroa vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps