TALOUSARVIOALOITE 437/2014 vp

TAA 437/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpitoon Vaasan vaalipiirissä

Eduskunnalle

Hallitus on toistuvilla perustienpitoon kohdistuneilla määrärahaleikkauksillaan vaarantanut maamme tiestön kunnon säilymisen, mikä on asettanut sujuvan henkilöauto- ja tavaraliikenteen jatkumisen tulevaisuudessa vaakalaudalle. Sekä kansalaisten turvallisuus, elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet että alueellinen tasa-arvoisuus ovat heikentyneet. Määrärahaleikkaukset on tehty siitäkin huolimatta, että tiestön ylläpito- ja korjauskustannukset ovat lisääntyneet viime vuosina huomattavasti. Erityisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella tämä kehitys on ollut nähtävissä selvästi, sillä kyseisellä seudulla tiestöä on nykyään maan keskiarvoon nähden paljon. Tästä huolimatta tiestön korjaamisessa ollaan palaamassa yli 40 vuoden takaiselle tasolle. Tällainen kunnossapidon laiminlyöminen johtaa lopulta siihen, että tiet rapautuvat korjauskelvottomiksi, jolloin valtion omaa pääomaa tuhoutuu. Suomen tieinfrastruktuurin kohottamiseksi nykyajan vaatimuksia vastaavaksi olisikin 5 miljoonan euron määräraha kohdistettava Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan maakuntien perustienpitoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa perustienpitoon Vaasan vaalipiirissä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Mika Niikko /ps