TALOUSARVIOALOITE 45/2009 vp

TAA 45/2009 vp - Marko Asell /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 3 laatutason yhtenäistämiseen Tampereelta Vaasaan

Eduskunnalle

Valtatie 3 kuuluu Suomen tärkeimpään päätieverkkoon, jolle on asetettu muita pääteitä korkeammat laatutavoitteet. Ne eivät Ylöjärven ja Vaasan välisellä valtatieosuudella tällä hetkellä toteudu. Yhteysväliä koskeva kehittämissuunnitelma valmistui v. 2005. Siinä esitetään ensimmäisen vaiheen toimenpiteet liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä muodostuu noin 110 miljoonan euron hankekokonaisuus, jonka toteuttaminen suunnitellusti vuoden 2011 jälkeen edellyttää useiden yleis- ja tiesuunnitelmien laatimista kymmenen kunnan alueella.

Tarvittavien suunnitelmien laatiminen aloitettiin Hämeenkyrön ohitustien yleissuunnitelman tarkistamisella. Sen jälkeen on käynnistynyt lisäksi valtateiden 3 ja 18 risteysjärjestelyiden suunnittelu Laihialla ja muiden kohteiden suunnittelua Vaasassa, Mustasaaressa, Ilmajoella, Jalasjärvellä, Ikaalisissa, Parkanossa, Ylöjärvellä ja Kurikassa.

Suunnitteluhankkeet sijoittuvat Vaasan ja Hämeen tiepiirien alueille. Tiepiirit ovat palkanneet projektikonsultin hoitamaan suunnittelun kilpailuttamisen ja ohjaamisen puolestaan. Projektikonsultin käyttäminen on toistaiseksi melko uusi toimintatapa Tiehallinnossa. Projektikonsultin käyttö on uuden opettelua myös suunnittelualueen kunnille ja viranomaisille. Sen toivotaan kuitenkin osoittautuvan tehokkaaksi ja parhaimmillaan myös suunnitelmien laatua parantavaksi toimintatavaksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa valtatien 3 laatutason yhtenäistämiseen Tampereelta Vaasaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marko Asell /sd

​​​​