TALOUSARVIOALOITE 463/2009 vp

TAA 463/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hyvärilän liikuntahallin rakentamiseen Nurmeksessa

Eduskunnalle

Liikuntahalli parantaa oleellisesti Hyvärilän nuorisomatkailukeskuksen toimintaedellytyksiä tarjoamalla tilat ympärivuotiseen liikuntaohjelmaan. Halli palvelee myös muita Bomban—Hyvärilän matkailualueen tilatarpeita ja toimii suurten yleisötilaisuuksien pitopaikkana sekä koko kaupungin sisäliikuntatilana. Hanke vaikuttaa koko Bomban—Hyvärilän alueen liikevaihtoa nostavasti ja luo sitä kautta edellytyksiä lisätyöllistämiselle alueen yrityksille, myös kuntalaiskäyttö lisää palvelutarpeita.

Kustannusarvio on 4,4 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.90.50 lisäyksenä 4 400 000 euroa Hyvärilän liikuntahallin rakentamiseen Nurmeksessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​