TALOUSARVIOALOITE 516/2009 vp

TAA 516/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 17 parantamiseen välillä Viinijärvi—Vartiala

Eduskunnalle

Valtatie 17 toimii Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien yhdysväylänä ja yhdistää Joensuun ja Kuopion maakuntakeskukset. Tie on tärkeä Itä-Suomen yhteistyön kehittämisen ja elinkeinoelämän kuljetusten kannalta. Tieosa on noin 70 km pitkä. Se on osa kansainvälistä "Sininen tie" -matkailutietä ja yleiseurooppalaista TEN-verkkoa. Tieosan liikennemäärä vaihtelee (KVL 2005) välillä 1 740—3 570 ajoneuvoa/vrk. Tieosa on moniongelmainen. Sen geometria ja poikkileikkaus eivät täytä valtatielle asetettuja vaatimuksia. Nopeustaso vaihtelee välillä 60—100 km/h. Yksityistieliittymiä on erittäin tiheästi koko matkalla. Liikenneonnettomuusaste on n. 1,5-kertainen ja kuoleman riski yli kaksinkertainen valtateiden keskiarvoon verrattuna. Kyläalueilla kärsitään liikenteen melusta ja päästöistä aiheutuvista haitoista. Hankkeesta on laadittu tarveselvitys vuonna 1999. Osalle tietä on tehty yleissuunnitelmia. Hankkeen toteuttamiseen tähtäävän yleis- ja tiesuunnitelman laatiminen tulee käynnistää. Hanke on mahdollista toteuttaa myös vaiheittain.

Kustannusarvio on 75,0 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 75 000 000 euroa valtatien 17 parantamiseen välillä Viinijärvi—Vartiala.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​