TALOUSARVIOALOITE 518/2014 vp

TAA 518/2014 vp - Mirja Vehkaperä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kotitalousneuvontajärjestöille

Eduskunnalle

Kotitalousjärjestöille myönnetyn valtionavun reaalinen arvo on laskenut 20 vuodessa yli 30 %. Kotitalousneuvontajärjestöihin kuuluvat Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry sekä Finlands svenska Marthaförbundrf.

Valtionapua saadaan neuvontatoimintaan, ei järjestötyöhön. Osa neuvontatoiminnasta sekä järjestötoiminta kokonaisuudessaan rahoitetaan palvelumaksuilla, jäsenmaksuilla, julkaisuilla yms. Palkattuja neuvontahenkilöitä järjestöillä on yli 150.

Todellisuudessa valtionavun reaalinen pienentyminen on johtanut toiminnan supistamiseen aikana, jolloin yrittäjyys ja omasta arjesta selviytyminen ovat tulleet yhteiskunnallisestikin yhä merkittävämmiksi.

Kotitalousneuvontajärjestöjen työssä näkyy selvästi kaksi eri näkökulmaa:

  1. Vankat kotitaloudelliset taidot ovat osa perheiden hyvinvointia. Taloudellisesti itsetekeminen on kannattavaa. Taloudellisen puolen lisäksi on nähtävä myös osaamisesta aiheutuva mielihyvä. On tärkeää, että esim. nuoret saavat jo kotona onnistumisen elämyksiä normaaleissa kotitaloudellisissa asioissa. Se opettaa pärjäämään ja vahvistaa itsetuntoa. Tietoa tarvitaan, sillä esim. neuvoloista saamme viestejä, kuinka nuoret äidit eivät selviydy arkipäivän askareista, normaaleista ruoanlaittorutiineista.
  2. Vankat kotitaloudelliset taidot ovat avain myös uudenlaiseen yrittäjyyteen. Varsinkin maaseudulla, jossa kiivaasti etsitään uusia elinkeinoja ja toimeentulomuotoja, ovat kotitaloudelliset taidot avanneet monelle naiselle tien yrittäjyyteen. Ammatillisista täydennyskoulutuskursseista suosituimpia olivat pito-, kahvi- ja ateriapalvelukurssit sekä maaseutumatkailua, elintarvikkeiden jatkojalostusta, laatua ja omavalvontaa sekä maiseman- ja luonnonhoitoa koskevat kurssit.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.30.53 lisäyksenä 360 000 euroa kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mirja Vehkaperä /kesk