TALOUSARVIOALOITE 519/2009 vp

TAA 519/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen alueelliseen kuljetustukeen Itä- ja Pohjois-Suomessa

Eduskunnalle

Lakia alueellisesta kuljetustuesta jatkettiin kattamaan vuosina 2004—2007 tapahtuvat kuljetukset. Kuljetustuki on ollut hyödyllinen yritystukimuoto Itä- ja Pohjois-Suomessa. Sillä on pystytty poistamaan pitkien matkojen aiheuttamaa eriarvoisuutta maan eri osien teollisuusyritysten välillä.

Ruotsissa vastaavanlainen tukipaketti on moninkertainen Suomeen verrattuna. Samoin Ruotsissa tuen saamisen ehdot ovat huomattavasti väljemmät kuin Suomessa. Nykyisellään tilanne vääristää kilpailua Suomen ja Ruotsin välillä, mikä johtuu Ruotsissa käytössä olevista paremmista kuljetustukiehdoista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.44 lisäyksenä 5 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​