TALOUSARVIOALOITE 522/2014 vp

TAA 522/2014 vp - Mirja Vehkaperä /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Innovatiiviset kaupungit -ohjelman rahoittamiseen

Eduskunnalle

Valtio ja useat kaupunkiseudut ovat aloittaneet tänä vuonna Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman. Ohjelman tavoitteena on saada aikaan korkeatasoisesta osaamisesta uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä sekä samalla synnyttää uusia työpaikkoja. Tavoitteeseen tähdätään tutkimuksen, koulutuksen, yritysten ja julkisen hallinnon yhteistyöllä.

Ohjelmassa viidellä kaupunkiseudulla on jokaisella oma kansallinen teema, jonka ympärillä kaupunkiseudun toimijat työskentelevät. Lisäksi ohjelmaan on valikoitu mukaan seitsemän muuta kaupunkiseutua, jotka toimivat kumppaneina tietyn teeman piirissä.

Tavoitteena on luoda kansainvälisesti vetovoimaisia innovaatioympäristöjä kaupunkikeskuksiin. Ohjelman avulla voidaan esimerkiksi keskittyä kehittämään innovatiivisia tulevaisuuden ratkaisuja kaupunkien energiahuollossa, asumisessa ja terveydenhuollossa. Kotikaupunkini Oulu on vetovastuussa Tulevaisuuden terveys -teemassa.

Nyt valtio on merkittävästi pienentämässä INKA-ohjelman rahoitusta tulevalle vuodelle. Pidän erittäin valitettavana ja turhauttavana sitä, että valtio käynnistää kaupunkien kanssa yhteistyössä kehittämishankkeita ja tekee jo seuraavaksi toimintavuodeksi niin suuret leikkaukset hankkeen rahoitukseen, että hankkeen tuloksellinen jatkaminen käy mahdottomaksi.

INKA-hankkeeseen on sitoutunut laaja joukko kaupunkiseutujen toimijoita, ja nyt hankerahoituksen pienentyessä yhteistyön tulokset voivat jäädä saavuttamatta.

Hanke on äärimmäisen tärkeä Oululle etenkin nyt, kun kaupunkia ravisutteli kesällä voimakas ict-alan irtisanomisaalto. Noin tuhannen työpaikan äkillinen menetys täytyy ottaa huomioon valtion hankerahoituksista päätettäessä. Oulussa on erityisen hedelmällinen pohja uusien yritysten perustamiseen työttömäksi jääneiden ict-alan ammattilaisten keskuudessa. Nykyinenkään rahoitus INKA-hankkeessa ei ole vastannut lähellekään Oulun kaupunkiseudun tarpeita.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.20.42 lisäyksenä 800 000 euroa Innovatiiviset kaupungit -ohjelman rahoitukseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mirja Vehkaperä /kesk