TALOUSARVIOALOITE 547/2010 vp

TAA 547/2010 vp - Markus Mustajärvi /vas 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Martti—Tulppio-tien rakentamiseen Savukoskella

Eduskunnalle

Martti-Tulppio-tien perusparannus sisältyi jo vuonna 1983 UKK-kansallispuiston perustamiseen niin, että kunnan matkailun kehittämistoimena puiston lakiperusteluihin kirjattiin Savukosken kunnan pohjoisosan tiestön kunnostaminen. Tämä hanke on kansallispuiston perustamisen vielä toteuttamaton kompensaatiohanke, josta riippuu valtion uskottavuus sopijaosapuolena.

Martti—Tulppio-tien rakentamisen käynnistäminen on tällä hetkellä monesta syystä ajankohtainen. Kaivoksen YVA-menettely on aloitettu ja ensimmäiset kuulemistilaisuudet järjestetty. Myös vaihtoehtoisia raideliikenneyhteyksiä selvitetään.

Savukoski, kuten koko Itä-Lappi, on edelleen Lapin vaikeimpia työllisyysalueita, johon tie-työn käynnistyminen toisi välittömästi helpotusta. Kunnan painopistealueina on esitetty mm. vuonna 2003 julkaistussa Itä-Lappi-työryhmän loppuraportissa luontomatkailu, jonka kehittämisessä tietyö olisi tärkeä täsmätoimi. Peruskorjaus parantaisi tiellä liikkuvien turvallisuutta, käytetäänhän tietä myös puukuljetuksiin. Se on tärkeä peruste puuhuollon yleisen tilanteen ja erityisesti Kemijärven sellutehtaan lakkauttamisen vuoksi.

Martti—Tulppio-tien peruskorjauksella on vahva kytkentä Itä-Lapin seutukunnan kannalta tärkeän Soklin kaivosinvestoinnin käynnistymiseen. Näkymät hankkeen käynnistymiselle ovat hyvin lupaavat. Tieinvestoinnilla on vahva kytkentä kaivoshankkeen mahdollisimman nopeaan etenemiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien rakentamiseen Savukoskella.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Markus Mustajärvi /vas

​​​​