TALOUSARVIOALOITE 594/2009 vp

TAA 594/2009 vp - Olli Nepponen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpidon rahoitukseen

Eduskunnalle

Perustienpidon rahoituksen alhainen taso on rapauttanut tiestön kuntoa huolestuttavasti alemmalla tieverkolla. Tämä on tullut esille viimeksi muun muassa etsittäessä metsäteollisuuden puuhuollon turvaavia toimenpiteitä.

Valtion ensi vuoden talousarvioesityksen mukainen perustienpidon rahoitus, 536 miljoonaa euroa, riittää nykykunnon säilyttämiseen päätieverkolla, mutta alemman tieverkon ja siltojen kunto uhkaa heiketä. Kuluvana vuonna perustienpitoon on myönnetty II lisätalousarvion mukaan lukien 578 miljoonaa euroa.

Alueellisia tiehankkeita ei pystytä ehdotetulla määrärahalla toteuttamaan läheskään aluerakenteen muutoksen edellyttämässä laajuudessa, eikä päätieverkkokaan enää täytä kasvaneen liikenteen turvallisuus- ja sujuvuustavoitteita. Lisäresurssit ovat tarpeen etenkin alueellisiin, pääosin maankäytön laajentumisesta aiheutuviin investointitarpeisiin, liikenneturvallisuuden edistämiseen sekä teiden ja siltojen perusparantamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 20 000 000 euroa perustienpidon rahoituksen lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Olli Nepponen /kok
  • Jari Leppä /kesk
  • Katri Komi /kesk
  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​