TALOUSARVIOALOITE 606/2009 vp

TAA 606/2009 vp - Håkan Nordman /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen Merenkurkun maailmanluonnonperinnön vaalimiseen

Eduskunnalle

Vuonna 2006 Merenkurkun saaristo nimettiin Suomen ensimmäiseksi maailmanluontoperintökohteeksi Suomen valtion hakemuksesta. On erittäin tärkeää, että valtio on jatkuvasti mukana kehittämässä viisi kuntaa käsittävää maailmanluonnonperintöaluetta. Ainoastaan osa toimenpiteistä, jotka mainitaan raportissa "Maailmanluonnon perintö Merenkurkun Saaristo — esitys tarvittavista lähiajan kehittämistoimenpiteistä" on toteutettu. Tämän lisäksi Merenkurkun maailmanperintöneuvottelukunta on toimittanut maaliskuussa 2009 Unescon edellyttämän hoito- ja kehityssuunnitelman Metsähallitukselle. Suunnitelmaan sisältyy 78 erilaista toimenpidettä, joista monella ei tällä hetkellä ole rahoitusta. Alueen kunnostusta on jatkettava, jotta se olisi kävijöiden kannalta kiinnostava — muun muassa käyntikohteita on kunnostettava, markkinointia kehitettävä, näyttelyitä suunniteltava ja rakennettava sekä lisäksi tarvitaan jatkuvasti tiedotushenkilöstöä.

Tähän kokonaisuuteen sisältyy myös Valassaarten merivartioaseman ottaminen Metsähallituksen hallintaan valtion läsnäolon turvaamiseksi ainutlaatuisen maailmanperintöalueen keskuksessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.52 lisäyksenä 300 000 euroa kolmen vuoden siirtomäärärahana Merenkurkun maailmanluonnonperintöalueen kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Håkan Nordman /r
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Bjarne Kallis /kd
  • Anna-Maja Henriksson /r
  • Jutta Urpilainen /sd
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd

​​​​