TALOUSARVIOALOITE 64/2009 vp

TAA 64/2009 vp - Thomas Blomqvist /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hanko—Hyvinkää-radan sähköistykseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Tavaraliikenteessä Etelä-Suomi muodostaa yhtenäisen logistisen alueen, jossa Hanko—Hyvinkää-radalla on huomattava merkitys kotimaisessa ja kansainvälisessä liikenteessä. Radan sähköistys edistäisi ympäristöystävällisten ja turvallisten rautatiekuljetusten kilpailukykyä maantiekuljetuksiin nähden. Kilpailun avautuessa rautateiden tavaraliikenteessä yhtenäisen sähköistetyn rataverkon laajeneminen parantaa myös mahdollisten uusien operaattoreiden kilpailumahdollisuuksia, kun niiden ei tarvitse investoida kahteen eri vetokalustoon.

Yhtenäinen, laaja sähköistetty rataverkko tarjoaa sujuvat kuljetukset ja matkaketjut. Hanko—Hyvinkää-rata, joka kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-rataverkkoon, on Etelä-Suomen ainoa tavaraliikenteen merkittävä rata, jota ei ole sähköistetty. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistys turvaa Länsi-Uudenmaan teollisuuden ja satamien sujuvat ja taloudelliset kuljetusmahdollisuudet. Hangon sataman liikenne on myös kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Henkilöliikenteessä sähköistys mahdollistaisi suorien, vaihdottomien Helsinki—Karjaa—Hanko-taajamajunayhteyksien kehittämisen. Suorat junayhteydet ovat matkustajien kannalta houkuttelevia ja niiden toteuttamismahdollisuuksia tulee edistää.

Tärkeää on myös, että Suomen rataverkon sähköistystyöt jatkuvat mahdollisimman pian ilman pitkää taukoa. Hanko—Hyvinkää-radan sähköistyksen lykkäytyminen merkitsisi sitä, että kuljetusten taloudellisuus jää heikolle tasolle samoin kuin kuljetusketjujen sujuvuus vetokaluston vaihtotarpeen takia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 45 000 000 euroa Hanko—Hyvinkää-radan sähköistykseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Thomas Blomqvist /r
 • Raija Vahasalo /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Matti Saarinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Tuija Nurmi /kok

​​​​