TALOUSARVIOALOITE 711/2010 vp

TAA 711/2010 vp - Johanna Ojala-Niemelä /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ivalon ja Nellimin välisen tieyhteyden perusparannukseen

Eduskunnalle

Inarin kunnassa oleva tieyhteys Ivalon ja Nellimin välillä on tärkeä sekä matkailun että tavaraliikenteen ja paikallisen väestön liikkumisen kannalta. Maantie 969 Akujärvi—Virtaniemi on toiminnalliselta luokaltaan seututie. Se on ainoa tieyhteys Nellimin kylältä Ivalon kuntakeskukseen. Virtaniemessä ei ole virallista rajanylityspaikkaa Venäjälle. Tie on suurelta osalta vielä parantamatonta mutkaista, mäkistä, kapeaa ja kelirikkoaltista soratietä. Tien pintakunto on keväisin huono kelirikkoaikana roudan sulamisvaiheessa, mutta tien pinta voi pehmentyä muulloinkin pitempien sadejaksojen aikana.

Alueella on sekä lappalais-, saamelais- että koltta-asutusta. Erityisesti väli Akujärvi—Virtaniemi edellyttää pikaista peruskorjausta. Tien parantaminen on ollut esillä vuosikymmenien ajan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana asia on noussut esille lähes vuosittain Nellimin asukkaiden ja Inarin kunnan toimesta. Nellimin kylässä on matkailuyrityksiä, joiden kannalta tien huono kunto on muodostumassa matkailun hidasteeksi ja esteeksi. Tien parantamiseen on yritetty vuosien varrella saada työllisyys- ja EU-rahoitusta siinä kuitenkaan onnistumatta. Entisen tiepiirin, nykyisen Lapin ELY-keskuksen Lapin vastuualueen perustienpidon rahoituksella ei ole ollut mahdollista toteuttaa hanketta.

Hankkeen kustannusarvio suunnitteluineen on 7 000 000 euroa. Hankkeen toteuttamiseen tulisi myöntää erillinen määräraha.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euron Ivalon ja Nellimin välisen tieyhteyden perusparannuksen aloittamiseen Inarissa.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Johanna Ojala-Niemelä /sd

​​​​