TALOUSARVIOALOITE 762/2009 vp

TAA 762/2009 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savo-Karjalan tiepiirille Puurtilantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille valtatie 23—Kopolanniemi

Eduskunnalle

Puurtilantien kevyen liikenteen väylän rakennushanke ei sisälly vielä mihinkään hankeohjelmaan. Tieosuus on hyvin suosittu ulkoilureitti kolmen järvenselän ympäri. Teiden alkupäässä on asianmukaiset kevyen liikenteen väylät, mutta valtatien 23 ja Kopolanniementien väliltä se puuttuu. Varsinkin Puurtilantie on mutkainen ja mäkinen, minkä vuoksi kevyen liikenteen väylä on todella tarpeen. Samoin valtatien 23 ylitys on vaarallinen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Puurtilantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille valtatie 23 — Kopolanniemi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Rajamäki /sd

​​​​