TALOUSARVIOALOITE 78/2009 vp

TAA 78/2009 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kunnallisverotuksen perusvähennyksen korottamiseen

Eduskunnalle

Kunnallisveron perusvähennyksen enimmäismäärä on tällä hetkellä 1 480 euroa vuodessa, ja se tehdään muiden vähennysten jälkeen. Hallitus on nostamassa kunnallisverotuksen perusvähennystä 2 200 euroon vuodessa. Sosialidemokraattien mielestä perusvähennyksen enimmäismäärä tulee nostaa 3 000 euroon vuodessa.

Suurempi korotus kunnallisverotuksen perusvähennykseen yhdessä esittämiemme työttömyyspäivärahan korotuksen sekä eläkkeensaajien asumistuen ja yleisen asumistuen parannusten kanssa, kohentaa työttömien, eläkkeensaajien ja lapsiperheiden toimeentuloa. Perusvähennyksen kaksinkertaistaminen keventää myös pienten palkkatulojen verotusta ja kannustaa näin työntekoon.

Perusvähennyksen enimmäismäärän korotus 3 000 euroon vähentää kunnallisverokertymää hallituksen esitykseen verrattuna 200 miljoonalla eurolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 200 000 000 euroa kuntien rahoituksen vahvistamiseen kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärän korottamiseksi 3 000 euroon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Tarja Filatov /sd
  • Jukka Gustafsson /sd
  • Katja Taimela /sd
  • Tuula Peltonen /sd
  • Jutta Urpilainen /sd
  • Anneli Kiljunen /sd

​​​​