TALOUSARVIOALOITE 799/2009 vp

TAA 799/2009 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vuonamonsalmen kevyen liikenteen sillan rakentamiseen Keiteleellä

Eduskunnalle

Kantatie 77 Keiteleen kohdalla on vilkasliikenteinen ja Keiteleen kunnalla on valmis hankesuunnitelma Vuonamonsalmen kevyenliikenteen järjestelyistä. Hankkeeseen kuuluu kevyenliikenteen sillan rakentaminen, väylän rakentaminen ja tien alittaminen (tunneli). Hankkeen toteuttaminen parantaa huomattavasti kevyen liikenteen turvallisuutta Vuonamonsalmen kohdalla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Vuonamonsalmen kevyen liikenteen sillan rakentamiseen Keiteleellä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Markku Rossi /kesk

​​​​