TALOUSARVIOALOITE 939/2010 vp

TAA 939/2010 vp - Esko-Juhani Tennilä /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Metlan toiminnan turvaamiseen Sallassa

Eduskunnalle

Valtion tuottavuusohjelma on tosiasiallisesti henkilöstön vähennysohjelma. Paikallisolosuhteista, tulostavoitteista tai tulevaisuudennäkymistä huolimatta henkilöstöä vähennetään kaikissa valtion yksiköissä. Tämä koskee myös Metsäntutkimuslaitosta, Metlaa. Metlan toimintamenokehyksestä on vähennetty n. 3 miljoonaa euroa. Sen seurauksena uhkana on, että Sallan tutkimusyksikössä metsäinsinöörejä tullaan irtisanomaan. Korkean työttömyyden kunnassa Metlan viidellä vakituisella ja 10 määräaikaisella työpaikalla on suuri merkitys.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  30.60.01 lisäyksenä 500 000 euroa Metlan Pohjois-Suomen alueyksikön Sallan toimipisteen toiminnan ja työvoiman turvaamiseen nykytasolla.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Esko-Juhani Tennilä /vas

​​​​