TALOUSARVIOALOITE 99/2014 vp

TAA 99/2014 vp - Pietari Jääskeläinen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen Uudellamaalla

Eduskunnalle

Vielä vuonna 2011 hallituksen aloittaessa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen kohdistetut määrärahat olivat 23 miljoonaa euroa. Nyt hallitus esittää ensi vuodelle vain 3 miljoonaa euroa koko maan yksityisteille, joiden pituus on yhteensä 55 000 kilometriä. Määrärahaa käytetään tasa-arvoisen liikkumisen turvaamiseen ja sekä pysyvän asutuksen että elinkeinoelämän tarvitsemien teiden avustamiseen.

Nyt näiden tärkeiden tavoitteiden toteuttaminen on uhattuna koko maassa, myös Uudellamaalla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Uudenmaan yksityisteiden kunnossapitoon.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Johanna Jurva /ps
  • Laila Koskela /ps