TOIMENPIDEALOITE 1/2007 vp

TPA 1/2007 vp - Veijo Puhjo /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Varallisuusveron palauttaminen

Eduskunnalle

Alkavalla eduskuntakaudella tulee päätettäväksi runsaasti suuriakin menoeriä vaativia hankkeita. Myös vääjäämätön kustannustason nousu lisää paineita menojen kasvuun.

Aiempaa suurempia menoeriä aiheuttavat ainakin infrastruktuurin (tiet, rautatiet) asianmukainen kehittäminen, hoitotakuu sekä siihen läheisesti liittyvä kunta- ja palvelurakenneuudistus ja muidenkin kuntapalveluiden kuntoon saattaminen sekä julkisen puolen valtavan rakennusmassan välttämätön kunnostaminen. Tuleva kilpailu uudesta työvoimasta aiheuttaa julkisellakin puolella huomattavia palkankorotuspaineita.

Suurten menoerien rahoittamisessa hallituksen tulee ottaa kaikki mahdollisuudet avoimesti uudelleen harkittaviksi. Arvioinnissa tulisi ottaa myös huomioon, että kunnat selviävät eduskunnan niille määräämistä tehtävistä. Yksi hyvä mahdollisuus on ottaa hiljattain poistettu varallisuusvero uudelleen käyttöön. Varallisuusveron palauttaminen tarkoittaisi samalla eduskunnalta askelta sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan Suomeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin palauttaakseen varallisuusveron valtion riittävien tulojen turvaamiseksi Suomessa jo nyt tiedossa olevien kehittämistarpeiden toteuttamiseksi.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2007

  • Veijo Puhjo /vas

​​​​