TOIMENPIDEALOITE 14/2003 vp

TPA 14/2003 vp - Marjaana Koskinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Eläkkeiden indeksijärjestelmän uudistaminen

Eduskunnalle

Eläkkeiden indeksijärjestelmät vaihtelevat suuresti. Mikäli eläkkeensaaja on yli 65-vuotias ja työeläkkeellä, indeksitarkistus on esimerkiksi vuodelle 2003 1,7 prosenttia. Jos on kyse alle 65-vuotiaasta eläkkeensaajasta, eläkkeen indeksitarkistus on 2,4 prosenttia. Mutta jos kyseessä on pienituloinen, pelkällä kansaneläkkeellä oleva eläkeläinen, indeksitarkistus on vain 1,5 prosenttia.

Kansaneläkeindeksiin ovat myös sidoksissa monet tulonsiirrot, esimerkiksi toimeentulotuki.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin korjatakseen alhaista kansaneläkeindeksiä kohti työeläkeindeksiä ja esimerkiksi muuttaakseen indeksijärjestelmää niin, että pienituloiset eläkeläiset saavat suuremman indeksitarkistuksen kuin hyvätuloiset.

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2003

  • Marjaana Koskinen /sd
  • Esa Lahtela /sd
  • Sinikka Hurskainen /sd
  • Pentti Tiusanen /vas
  • Jukka Roos /sd
  • Klaus Hellberg /sd
  • Annika Lapintie /vas
  • Veijo Puhjo /vas